Usuari

Contrasenya


Data d'inscripció 
24/03/2019
Lloc d'inscripció
Tipus de voluntari 
Aprenent
Identificador
AutomÓtic
LLOC DE TROBADA   1   2   3
Illa*
Municipi*
Zona*
DADES PERSONALS
NIF/NIE/Passaport*
Nom*
Llinatges*
Adreça
Municipi
Codi Postal
Telèfon fix*
Telèfon mòbil*
Correu electrònic*
Any de naixement*
Lloc de naixement
Sexe*
Llengua materna
Altres llengües que parla
Activitat professional
Temes d'interès
CONEIXEMENT DEL CATALÀ
L'entén*
El parla*
PREFERÈNCIES ACTIVITAT VOLUNTARIAT
Preferència de sexe*
Edat mínima*
Edat máxima*
Disponibilitat*
DILLUNS
matí horabaixa vespre
 
DIMARTS
matí horabaixa vespre
 
DIMECRES
matí horabaixa vespre
 
DIJOUS
matí horabaixa vespre
 
DIVENDRES
matí horabaixa vespre
 
DISSABTE
matí horabaixa vespre
 
DIUMENGE
matí horabaixa vespre
COM HAS CONEGUT LA CAMPANYA?
Mitjançant...
Especificau quin/quina
OBSERVACIONS
Les vostres dades personals s'incorporaran en un fitxer de l'associació Paraula. Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears per gestionar accions formatives, i podran ser comunicades a l'entitat promotora de l'acció per controlar l'assistència i la participació. Cal emplenar els camps assenyalats amb un asterisc (*) perquè es pugui formalitzar la inscripció. En acabar l'acció formativa, les vostres dades passaran a formar part de l'arxiu històric de l'associació i seran tractades amb finalitats estadístiques i històriques. Per exercir els vostres drets d'accés, de rectificació i de cancel·lació, podeu adreçar-vos, per escrit, a Paraula.CSL, al seu domicili al carrer de Sant Alonso, 24 , 07001 Palma, Illes Balears.