Data d'inscripció 
22/11/2019
Lloc d'inscripció
Tipus de voluntari 
Aprenent
Identificador
Automàtic
LLOC DE TROBADA   1   2   3
Illa*
Municipi*
Zona*
DADES PERSONALS
NIF/NIE/Passaport*
Nom*
Llinatges*
Adreça
Municipi
Codi Postal
Telèfon fix*
Telèfon mòbil*
Correu electrònic*
Any de naixement*
Lloc de naixement
Sexe*
Llengua materna
Altres llengües que parla
Activitat professional
Temes d'interès
CONEIXEMENT DEL CATALÀ
L'entén*
El parla*
PREFERÈNCIES ACTIVITAT VOLUNTARIAT
Preferència de sexe*
Edat mínima*
Edat máxima*
Disponibilitat*
DILLUNS
matí horabaixa vespre
 
DIMARTS
matí horabaixa vespre
 
DIMECRES
matí horabaixa vespre
 
DIJOUS
matí horabaixa vespre
 
DIVENDRES
matí horabaixa vespre
 
DISSABTE
matí horabaixa vespre
 
DIUMENGE
matí horabaixa vespre
COM HAS CONEGUT LA CAMPANYA?
Mitjançant...
Especificau quin/quina
OBSERVACIONS
Abans d’enviar el formulari, heu de llegir la informació bàsica sobre protecció de dades que hi ha més a baix. Els camps marcats com a obligatoris són indispensables per poder participar en el procés. En prémer el botó d’enviament, manifestau que heu llegit aquesta informació.

Informació bàsica sobre privacitat: El responsable del tractament és Paraula Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears. La finalitat del tractament és atendre la vostra sol·licitud d’inscripció al programa de voluntariat lingüístic i, si ho autoritzau, la imatge i/o la veu captades durant el desenvolupament de les activitats a què us hàgiu inscrit seran tractades amb finalitats promocionals i acreditatives de les activitats de l’associació. Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, i també altres drets, com s’explica a la nostra política de privacitat web i a la política de privacitat per a usuaris.

A continuació, indicau la vostra preferència en relació amb el tractament de les vostres dades personals:

Autoritz Paraula Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears perquè capti la meva imatge/veu per a les finalitats que s’han indicat abans.
Aquest consentiment es presta a l’empara del que disposa el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.