Data d'inscripció 
19/05/2024
Lloc d'inscripció
Tipus de voluntari 
Catalanoparlant
Identificador
Automàtic
LLOC DE TROBADA   1   2   3
Illa*
Municipi*
Zona*
DADES PERSONALS
NIF/NIE/Passaport*
Nom*
Llinatges*
Adreça
Municipi
Codi Postal
Telèfon fix*
Telèfon mòbil*
Correu electrònic*
Any de naixement*
Lloc de naixement
Sexe*
Llengua materna
Altres llengües que parla
Activitat professional
Temes d'interès
CONEIXEMENT DEL CATALÀ
L'entén*
El parla*
PREFERÈNCIES ACTIVITAT VOLUNTARIAT
Preferència de sexe*
Edat mínima*
Edat máxima*
Disponibilitat*
DILLUNS
matí horabaixa vespre
 
DIMARTS
matí horabaixa vespre
 
DIMECRES
matí horabaixa vespre
 
DIJOUS
matí horabaixa vespre
 
DIVENDRES
matí horabaixa vespre
 
DISSABTE
matí horabaixa vespre
 
DIUMENGE
matí horabaixa vespre
COM HAS CONEGUT LA CAMPANYA?
Mitjançant...
Especificau quin/quina
OBSERVACIONS
Abans d'enviar aquest formulari, heu de llegir la informació bàsica sobre protecció de dades que hi ha més avall. Tots els camps marcats són obligatoris per atendre la vostra consulta. En prémer el botó d'enviament, manifestau que heu llegit aquesta informació.

Informació bàsica sobre privacitat: El responsable del tractament és Paraula Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears. La finalitat del tractament és atendre la vostra sol·licitud d’inscripció al programa de voluntariat lingüístic, dur a terme la gestió administrativa de la relació que manteniu amb nosaltres i la prestació dels serveis sol·licitats. Si ho autoritzau, captarem la vostra imatge i/o veu, per mitjà de vídeos i/o reportatges fotogràfics fets durant el desenvolupament de programes de voluntariat lingüístic a què us hàgiu inscrit, i les difondrem principalment, però no de forma limitativa, per mitjans propis de l’associació, com la memòria anual o webs de l’entitat, així com pels nostres perfils en plataformes de difusió de vídeos o xarxes socials. Aquest material audiovisual s’utilitzarà també amb la finalitat de justificar les tasques desenvolupades per l’associació en cas d’haver estat beneficiària d’ajuts i subvencions públiques. Una vegada acabada la relació que manteniu amb nosaltres, les dades recollides mitjançant formularis es tractaran amb finalitats estadístiques. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, a sol·licitar-ne la portabilitat o la limitació, a oposar-vos al tractament de les dades, i a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Així mateix, podeu revocar el consentiment que hàgiu donat, sense que la revocació afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. Per a més informació sobre la protecció de les vostres dades personals, podeu consultar la política de privacitat per a usuaris.

A continuació, indicau les vostres preferències en relació amb el tractament de les vostres dades personals:

Autoritz Paraula Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears perquè capti i difongui la meva imatge/veu. Aquests consentiments s'atorguen per a tots els mitjans de difusió i finalitats indicats en aquesta clàusula informativa i es presta a l'empara del que disposa el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica 1/1982, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.